Orange, O2, Swan, Telekom (T-Mobile) a ďalší na Slovensku | Fórum

AggreSSor777
15.1.2017 19:23
Pridať do obľúbených
4ka - To nekonečno
Zdravím. Má z vás niekto skúsenosti, pri ktorých vás 4ka obmedzi či už pri internete (4G) (2G) Hovory, SMS pri programe to nekonečno ?
Kľúčové slová: 4ka, internet, neobmedzene, nekonecno
3 príspevky
ahasver.chamachir
16.1.2017 04:07 | |
+0 -0
Reagovať
nekonečná ľudská blbosť.
alter01
16.1.2017 10:21 | |
+0 -0
Reagovať
Nekonečno v tomto prípade neexistuje ! Vždy je tam "nejaké" konečno! Nejaké ich "FUP"!
mclovin654
1.5.2017 12:19 | |
+0 -0
Reagovať
Skopírované z obchodných podmienok:

Okrem ďalších práv uvedených vo Všeobecných podmienkach má Podnik právo najmä:
dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby z dôvodu:
zneužívania Služby, a/alebo porušenia Zákona o platobných službách, a to až do odstránenia zneužívania alebo porušenia alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich ďalšiemu zneužívaniu alebo porušovaniu pričom za zneužívanie Služieb sa považuje najmä, ak:

Účastník využíva niektorú zo Služieb (napr. volania, SMS, dátové služby), za ktorú sa účtuje pevná cena bez ohľadu na objem skutočne využitých plnení, resp. jednotiek, spôsobom, ktorý je výrazne a neprimerane nad rámec obvyklej priemernej miery využívania Služby inými účastníkmi za porovnateľný časový úsek, najmä neúmerné využívanie tzv. neobmedzených paušálov, alebo ktorý má alebo môže mať za následok zníženie kvalitatívnych alebo iných parametrov Služby pre ostatných účastníkov alebo iné ohrozenie Siete, ak sa takéto konanie zo strany Účastníka opakuje alebo pokračuje aj po upozornení zo strany Podniku,